Búsqueda avançada

Suro projectat

corcho proyectado

Emulsió amb suro per projectar

Revestiment ecològic

El suro projectat està compost majoritàriament per suro natural triturat procedent de l’escorça de l’alzina surera, per tant es un revestiment ecològic i respectuós amb el medi ambient a diferència d’altres revestiments.

Revestiment impermeable i transpirable

Gràcies a la seva estructura molecular, el suro projectat impedeix el pas de l’aigua líquida, però no el pas de l’aigua a vapor. Això permet que les façanes respirin i alhora siguin estanques a l’aigua, ja que no absorbeix humitat exterior, evitant així l’aparició de fongs, taques salines i altres desperfectes que sí que es donarien amb altres revestiments de morter on existeixen sals minerals que poden aparèixer floridures al ser diluïdes amb l’aigua de la pluja com per exemple passa amb els revestiments monocapa en les zones de trencaaigües i sota teules.

Revestiment continu

Té un poder d’adherència i una fàcil aplicació, i amb això el suro projectat es converteix amb un revestiment continu, salvant els problemes trobats entre les diferents superfícies ajudant a més a més a trencar els ponts tèrmics.

Revestiment elàstic

Posseeix un model  d’elasticitat que el fa un material molt flexible capaç d'absorbir les dilatacions originades per canvis climàtics de temperatura sobre la superfícies aplicades. Es garanteix que mai apareixen esquerdes en les superfícies projectades, com en altres revestiments com poden ser morters de monocapa o altres sistemes tradicionals com la pintura plàstica.

Revestiment aïllant tèrmic i acústic

El suro és un excel·lent aïllant tèrmic gràcies a la estructura molecular, té una gran quantitat d’aire obtenint un magnífic valor de resistència tèrmica al contrari que altres revestiments a base de morter que no son aïllants per si mateixos. Conte una conductivitat tèrmica de 0.050 W/mK.

Recomanem l’ús del suro projectat per una millor conservació dels materials de la façana. Aconsegueix salut, neteja i estalvi energètic per les persones i per l’edifici.

Beneficis i utilitats del suro projectat

És impermeable i transpirable, prevenint les humitats per capil·laritat i per condensació.

Rehabilitació de façanes garantint el sanejament a llarg temps per la seva durabilitat.

Repara esquerdes i fissures, i evita que reapareixen per la seva elasticitat.

Revestiment de estructures irregulars, forma una pell per casa seva, s’emmotlla a les formes i necessitats de cada suport adherint-se a qualsevol material i posició.

Aïllament tèrmic i acondicionament acústic.

Tractament de l'òxid i corrosió dels materials fèrrics utilitzats en façana.

Es presenta en bidons amb un contingut de 13 kg de pes. El consum mínim aconsellat és de 2 kg/m2.

Carta de colors

corcho proyectado 1corcho proyectado 2corcho proyectado 3

Aplicació a terra, parets i sostres

corcho proyectado 4corcho proyectado 5

corcho proyectado 6

Aïllament tèrmic de cobertes i encapsulat de plaques amb fibres d'amiant

El suro projectat ens permet obtenir la solució definitiva sense obres per l'amiant encapsulándolo. l'amiant és un material de construcció prohibit des de 2001 a Espanya, per les directives Europees CEE Nº 83/477 / CEE de l'19/9/83, 87/217 / CEE de l'19/3/87, 91/382 / CEE de l'25 / 7/91, EUR LEX 32003 LO018ES, a causa de el gran risc que suposa per a la salut la manipulació d'aquest tipus de material. Les cobertes de fibrociment van ser molt utilitzades en la construcció de naus industrials, estables per a animals i habitatges, la coneguda per tots com "la placa d'uralita".

Les opcions disponibles per a solucionar definitivament els problemes derivats d'aquest tipus de construcció i obligatori per llei són només dos:


 1. La retirada completa de la coberta mitjançant la demolició d'aquesta. Aquesta obra de retirada de la coberta de fibrociment, només pot ser realitzada per empreses registrades i autoritzades en la gestió de residus d'amiant, havent dipositar el material retirat, en abocadors autoritzats.
 2. L'encapsulació o recobriment de la coberta amb materials adequats, com és el suro projectat, que en permetin la encapsulament definitiu.

  aislamiento amiantocorcho proyectado 7

corcho proyectado 8

CENTRAL I OFICINES

La Sureda Cork
C. Itàlia 11 - C. Grècia 23
Polígon Industrial Recinte Firal
17600 FIGUERES (GIRONA)
Telèfon: (+34) 607 540 765
Contacte i consultes
lasureda@discorgrup.com
Consultes per WhatsApp: (+34) 627 300 634

ON ESTEM

mapa google
mapa google

PRODUCTES SURO

 • Suro Ecològic aïllament Termo Acústic
 • Suro Antivibratori
 • Juntes Dilatació Suro per Construcció
 • Parquet de suro. Suro Decoratiu mural
 • Rotllos i Planxes de suro Industrial
 • Suro sub Bases Parquet i Paviments
 • Rotllos i Planxes Suro - Cautxú
 • Pissarres de suro. Memos plaques suro Adhesives
 • Taps suro. Granulat suro. Boles suro
 • Estalvis suro – Posavasos suro – Tacs suro per Ioga