Búsqueda avançada

Suro ecològic aglomerat negre aïllament construcció termoacústic

Suro aïllant tèrmic i acústic aglomerat negre per construcció i indústria
Aglomerat expandit pur de suro. Producte 100% natural. S'obté a través de granulat de suro que s'aglutina entre si per la pròpia resina natural (suberina) sense addició de cua alguna, mitjançant la cocció en autoclau.

SURO AÏLLAMENT ECO TOTAL

pdfDescarregar catàleg en format PDF.

Suro expandit ECO-NEGRE:El mes adequat per aconseguir el millor i mes eficient aïllament tèrmic per la construcció.

SURO ECO-NEGRE  AÏlLAMENT.TERMO-ACUSTIC. AGLOMERAT PUR  SENSE ADHESIUS. ECOLOGIC.

DENSITAT 110/115 Kg/M.3

És totalment pur natural i ecològic a causa de la seva especial forma de fabricació, premsant-ho  en autoclau tancat, injectant vapor d'aigua a alta pressió i temperatura i s'aconsegueix que quedi fosa la suberina la qual actua de aglomerant, a la vegada que s’expandeixen les seves cèl·lules internes. La suberina que se ha fos, es el que provoca la peculiar olor a torrat que amb el pas del temps va perden.

Hidròfug. Totalment transpirable.

Es subministra en planxes de mida única de 1,- x 0,50,- Mts.   Es la mida de la base del autoclau

Amb gruixos estàndard de 20,- / 30,- / 40,- / 50,-  / 60,- / 80, - / 100, - mm . 
Per comandes especials
 es pot fabricar fins a 300,-mm de gruix. Es pot subministrar en 120 mm i 150 mm

Per aconseguir un bon aïllament: Per parets perimetrals es aconsellable utilitzar un gruix mínim de 40/50,-mm. I per cobertes, a partir de 50,-mm s’aconsegueix un bon aïllament. Y per aconseguir el òptim es amb gruixos de 80 a 100,-mm.  El càlcul definitiu ho ha de fer un tècnic , com es lògic.

Quan s’instal·len  gruixos superiors a 50,-mm es aconsellable muntar-los en varies capes, amb dos o tres gruixos col·locats a trencar junt per evitar fugues d’aïllament i millorar la seva eficiència. El no comporta cap encariment del preu del material per ser proporcional al gruix.UTILITZACIÓ: - Aïllament tèrmic. Condicionament acústic. Reductor de sons d'impacte. Juntes de dilatació. Aïllament per a la humitat. Cobertes inclinades i planes. Envans d'aïllament. Murs exteriors. -

APLICACIÓNS: - Cambres Frigorífiques. Edificis públics. Habitatges. Fàbriques. Granges ...Per rehabilitació de construccions existents, en que se ha de millorar el aïllament per el interior, es pot fitxar directament a parets i sostres amb tots els morters i coles disponibles al mercat (fins i tot amb escaiola o pasta de fixació per el pladur),  i si es vol es pot enlluir directament amb guix o morter.

Quan s’instal·la al exterior de les construccions: 
a) Es molt bona solució per façanes ventilades
b) Per façanes sistema SATE es recobreix amb un revestiment de morter transpirable, col·locant prèviament una malla per evitar la visualització de juntes. I així assegurar una estètica i durabilitat  per molts anys.

 

Característiques:
TERMO-ACÚSTIC

Ref. 

ECO - NEGRENORMA

Densitat

110 a 120 kg/m3

UNE 56.906/74

Conductivitat tèrmica

Calor específic

Resistència Tèrmica (R)

a 20ºC 0,036 Kcal/h.m. ºC

1,60 kj/kg ºC

1,25 m2·ºK/ W


UNE 53.037/76

Gruix 5,- cm


Resistència a la flexió

1,67 Kg/cm2

UNE 56.907/74

Absorció acústica

Gruix 5 cm

N.C.R. 40

Resistència a la compressió

1 Kg/cm2

 
Comportament al foc. 

No emet fums tòxics

Euro classe E

B2-DIN 4 102

Temperatures límit

-190ºC a +120ºC

 
Resistència al Vapor d’Aigua

5 a 10 µ    

 Ecològic pur
Aglomerat expandit pur de suro. Producte 100% natural. S'obté a través de granulat de suro que s'aglutina entre si per la pròpia resina natural (suberina) sense addició de cola alguna, mitjançant la cocció al vapor en autoclau. 

Resulta un molt excel·lent Aïllant Ecològic.

- Es presenta en plaques de 1000mm x 500mm i els gruixos van des de 20mm fins a 100mm.

- Utilització: Aïllament de cobertes, sostres, parets, càmeres frigorífiques ...

- Únicament s'ha de tenir en compte, en cas d'haver de ser instal·lat en interiors d'habitacles, el seu lleuger i característica  olor a torrat, a causa del procés de fabricació, que amb el temps va perdent.

Nivell d'humitat màxim: 8% - A 1215. Impermeable i no higroscòpic. Manté qualitats intactes fins i tot en ambients amb elevada humitat ambiental. 

Permet que murs i cobertes transpirin.

ABSORCIÓ ACÚSTICA (ASTM-C-423).  Densitat 115,-Kg/M.3. Gruix 50,-mm 

FREQÜÈNCIES C/S................125  250 500 1000 2000 4000 

ABSORCIÓ ACÚSTICA %...... 14,5   19 38 47 27 29

REDUCCIÓ SOROLLS PER IMPACTE (ISO-R-140). Densitat 115 Kg/M.3. Gruix 20,-mm 

NIVELL SONOR RESULTANT (DB) 

PAVIMENT .............. GREUS    MITJANS AGUTS 

SENSE SURO ............  77 81   79

AMB SURO ...........      67 56 39És un producte fabricat en

      Norma Europea EN 13170
Ordena per:
orderby
Mostrar:
1000 x 500 mm Ref: CNGM Planxa de suro aglomerat negre Aglomerat expandit pur de suro. Producte 100% natural. S'obté a través de granulat de suro que s'aglutina entre si per la pròpia resina natural (suberina) sense addició de cua alguna, mitjançant la cocció en autoclau. Es presenta en plaques de 1000 mm x 500 mm i els gruixos van des de 20 mm fins a 50 mm. Utilització: aïllament de cobertes, sostres, parets, cambres frigorríficas, etc. Característiques: Densitat: 115-125 kg / m3 Conductivitat tèrmica: 0,034 kcal. h mºC Resistència a la reflexió: 1,67 Kg / cm2 Tenim fitxa tècnica a disposició del client sota consulta i / o sol·licitud.

CENTRAL I OFICINES

La Sureda Cork
C. Itàlia 11 - C. Grècia 23
Polígon Industrial Recinte Firal
17600 FIGUERES (GIRONA)
Telèfon: (+34) 607 540 765
Contacte i consultes
lasureda@discorgrup.com
Consultes per WhatsApp: (+34) 627 300 634

ON ESTEM

mapa google
mapa google

PRODUCTES SURO

  • Suro Ecològic aïllament Termo Acústic
  • Suro Antivibratori
  • Juntes Dilatació Suro per Construcció
  • Parquet de suro. Suro Decoratiu mural
  • Rotllos i Planxes de suro Industrial
  • Suro sub Bases Parquet i Paviments
  • Rotllos i Planxes Suro - Cautxú
  • Pissarres de suro. Memos plaques suro Adhesives
  • Taps suro. Granulat suro. Boles suro
  • Estalvis suro – Posavasos suro – Tacs suro per Ioga