Búsqueda avançada

Morters amb granulat de suro

Aïllament del terra d'una casa

Aquesta és una aplicació de el granulat de suro, l'artesà Albert Mallol explica la seva experiència treballant amb materials de bioconstrucció i suro.

Gruix de la capa de formigó de suro: 10 cm.

Proporcions: 3 volums de granulat del gros, de 0 a 9 mm aproximadament i una de calç hidràulica NHL 5.

A sota hi vaig posar una malla de plàstic de les que es fan servir per remolinar perquè no en vaig poder trobar de fibres vegetals (cànem, sisal, etc.) que pensava, i penso, que és el més adequat.

Ho he provat també amb morter M10, amb calç o sense  en la formulació, i també amb calç NHL 3,5 força grassa. Aquesta darrera, de la marca SOCLI, va de primera.

Quan he treballat amb morter M10 la proporció aproximada ha estat 1,25 volums de morter x 3 volums de granulat de suro (natural o expandit).

En aquest darrer cas s'asseca més de pressa, però amb calç la massa és una mica més càlida.

bioconstruccion mortero granulado corcho

Imatge anterior. Aïllament d'una caixa d'escala amb estructura de fusta i planxes OSB3 hidròfugues. El gruix de la capa de suro és de 8 cm, excepte en els llocs on hi ha els llistons de l'estructura que és una mica menys.

Cal tenir present que les planxes OSB3 no tinguin formaldehids.

En aquesta ocasió la pintura i el remolinat era de molt mal treure, per la duresa (formigó pur) i pintura de carreteres. Vaig optar per utilitzar calç NHL 3,5, de Socli, la grisa, que és molt enganxosa. Ara estic observant com es comporta. La millora tèrmica ha estat espectacular. El lloc era un frigorífic.

granulado corcho artesano construccion

Triturat de suro de bosc natural verge

Triturat de suro de bosc natural verge

Procedent de zones de recuperació de la foresta. Aquest granulat és un producte totalment natural, vegetal i ecològic. Resultant un perfecte Aïllant tèrmic i també acústic.

Utilització

En indústria, per a aïllament tèrmic de dipòsits i termos d'aigua calenta. Aïllament energies renovables.

Agropecuària

En construcció és ideal per a recobriments, farcits aïllants i per barrejar amb morters aïllants que interessa alleugerir de pes.

Morters aïllants

Proporcions en volum, segons informes dels aplicadors per Morters aïllants a la calç.

3 parts de triturat de suro natural

1 part de calç hidràulica NHL5.

Diluir amb 0,80 parts d'aigua respecte a la quantitat de calç.

Es confeccionen altres Morters amb ciment i àrid de sorra. En aquest cas la proporció de granulat de suro és a partir d'25% de l'volum.

El conglomerant natural (fonamentalment calç aèria, calç hidràulica natural o ciment natural) aporta també més capacitat de deformació a l'morter / formigó que el conglomerant de ciment pòrtland. Per la seva banda, el ciment pòrtland aporta més resistència. És fonamental l'equilibri entre els diferents conglomerants per aconseguir la resistència i capacitat de deformació requerides, per mitjà d'una adequada dosificació.

Es subministra en 3 calibres.

Granulat fi (1) D.95 de 0,5 a 2 mm

Densitat aproximada 95 kg/m³. Envasat en big-bags de 1500 litres i en sacs de capacitat variable.

Utilitats diverses en indústria, construcció, esport i agropecuària.

granulado corcho 1

Granulat petit (2) D.120 de 2 a 5 mm

granulado corcho 2

Densitat aproximada 120 kg/m³. Envasat en big-bags de 1500 litres i en sacs de capacitat variable.

Granulat mig (3) D.120 de 2 a 9 mm.

granulado corcho 3

Densitat aproximada 120 kg/m³. Envasat en big-bags de 1500 litres i en sacs de capacitat variable. 

Granulat gran (4) D.120 de 5 a 25 mm.

granulado corcho 4

Densitat aproximada 120 kg/m³. Envasat en big-bags de 1500 litres i en sacs de capacitat variable. 

Granulat de suro D.185 Natura Fi Green

Granulat fi en calibre de 0,5 a 1,9 mm.

Densitat aproximada 185 kg / m³. Envasat en sacs de 30 kg aproximadament.

Adequat per a la instal·lació de gespa en camps de pràctica d'esport com el fútbol, rugby, hockey, cricket o golf.

Utilitzable en com a base amortidora sota la gespa artificial i omplir espais en el fons del filat.

granulado corcho 5 granulado corcho 6
Aquesta utilització compleix amb tots los estàndards de qualitat de la FIFA, una perfecta interacció entre jugador i superfície, i entre pilota i superfície.El suro té una gran capacitat d’absorció i amortiment d’impactes. Així com d’absorbir i minimitzar qualsevol turbulència.

El suro és l'element que menys temperatura indueix a la moqueta. Amb la seva aportació s’aconsegueix un resultat d’us esportiu més semblant a la gespa natural.
Provinent directament d’elements naturals del món vegetal. És 100% biodegradable, altament reciclable i no tòxic.

cesped corcho

Cilindres massissos de suro natural aglomerat

Aquests cilindres tenen una densitat de 250 kg/m3.

cilindros corcho

Les mides estàndard de fabricació són les següents. • 110 x 300 mm  /  110 x 400 mm 

 • 130 x 300 mm  /  130 x 400 mm 

 • 150 x 300 mm  / 150 x 400 mm  / 150 x 500 mm 

Altres longituds opcionals són 200 / 600 / 700/ 800 mm.

Suro projectat

Suro projectat

Emulsió amb suro per projectar

Revestiment ecològic

El suro projectat està compost majoritàriament per suro natural triturat procedent de l’escorça de l’alzina surera, per tant es un revestiment ecològic i respectuós amb el medi ambient a diferència d’altres revestiments.

Revestiment impermeable i transpirable

Gràcies a la seva estructura molecular, el suro projectat impedeix el pas de l’aigua líquida, però no el pas de l’aigua a vapor. Això permet que les façanes respirin i alhora siguin estanques a l’aigua, ja que no absorbeix humitat exterior, evitant així l’aparició de fongs, taques salines i altres desperfectes que sí que es donarien amb altres revestiments de morter on existeixen sals minerals que poden aparèixer floridures al ser diluïdes amb l’aigua de la pluja com per exemple passa amb els revestiments monocapa en les zones de trencaaigües i sota teules.

Revestiment continu

Té un poder d’adherència i una fàcil aplicació, i amb això el suro projectat es converteix amb un revestiment continu, salvant els problemes trobats entre les diferents superfícies ajudant a més a més a trencar els ponts tèrmics.

Revestiment elàstic

Posseeix un model  d’elasticitat que el fa un material molt flexible capaç d'absorbir les dilatacions originades per canvis climàtics de temperatura sobre la superfícies aplicades. Es garanteix que mai apareixen esquerdes en les superfícies projectades, com en altres revestiments com poden ser morters de monocapa o altres sistemes tradicionals com la pintura plàstica.

Revestiment aïllant tèrmic i acústic

El suro és un excel·lent aïllant tèrmic gràcies a la estructura molecular, té una gran quantitat d’aire obtenint un magnífic valor de resistència tèrmica al contrari que altres revestiments a base de morter que no son aïllants per si mateixos. Conte una conductivitat tèrmica de 0.050 W/mK.

Recomanem l’ús del suro projectat per una millor conservació dels materials de la façana. Aconsegueix salut, neteja i estalvi energètic per les persones i per l’edifici.

Beneficis i utilitats del suro projectat

És impermeable i transpirable, prevenint les humitats per capil·laritat i per condensació.

Rehabilitació de façanes garantint el sanejament a llarg temps per la seva durabilitat.

Repara esquerdes i fissures, i evita que reapareixen per la seva elasticitat.

Revestiment de estructures irregulars, forma una pell per casa seva, s’emmotlla a les formes i necessitats de cada suport adherint-se a qualsevol material i posició.

Aïllament tèrmic i acondicionament acústic.

Tractament de l'òxid i corrosió dels materials fèrrics utilitzats en façana.

Es presenta en bidons amb un contingut de 13 kg de pes. El consum mínim aconsellat és de 2 kg/m2.

Carta de colors

corcho proyectado 1corcho proyectado 2corcho proyectado 3

Aplicació a terra, parets i sostres

corcho proyectado 4corcho proyectado 5

corcho proyectado 6

Aïllament de cobertes amb encapsulat de places amb amiant

corcho proyectado 7

corcho proyectado 8

Suro cautxú amortiment base paviments

Rotlles de suro cautxú sub parquet i paviments lleugersRotlles de suro cautxú sub parquet i paviments lleugers

pdfDescarregar catàleg en format PDF

Compost aglomerat de granulat de suro natural amb cautxú. 

Captura 2017 març 26 a les 1.24.37suro cautxú sbr antivibració

Planxes de suro cautxú SBR. 

Fabriación en planxes de 1x1m i amb gruixos d'1 a 50 mm. 

Resistent a l'aigua i vapor. Temperatura màxima 80ºC. 

Aplicació: Base per a paviments pesants i mitjans. Bancades antivibratòries industrials i construcció d'edificis 

Es pot instal·lar en la intempèrie. 

Tenim fitxa tècnica disponible sota consulta i / o sol·licitud.

fitxa tècnica

             
             
  ROTLLOS SURO CAUTXÚ SUB PARQUET I PAVIMENTS LLEUGERS  
             
  Ref. BPA.560 Fitxa tècnica  
             
  NORMES: ISO 7322        
        unitats valors  
    Granulometria Suro - Cork m / m 0,5, - a 1, -  
    Cautxú Poliuretà.      
    densitat Producte Kgr / M.3 560-650  
    duresa Superficial Shore Type A   50 - 70  
    Força tensil. Resistència a la tracció longitudinal Mpa > 0,8  
    Força tensil. Resistència a la tracció transversal Mpa > 0,6  
    compressibilitat 0,7 Mpa 15-30  
    Recuperacion, mínim % 75  
    Resistent a les humitats ia l'aigua      
       
    COMPORTAMENT AL FOC Norma. B2-DIN 4 102 
No emet fums tòxics
Euro classes I  
             
  DESCRIPCIÓ PRODUCTE MIXT CONSTITUÏT PER GRANULAT FI SELECTE DE SURO QUE s'aglomera AMB CAUTXÚ SINTÈTIC DE POLIURETÀ I ES vulcaniza. SEU FABRICACIÓ ÉS EN BLOCS QUE POSTERIORMENT laminen en ROTLLOS. 

 
     
     
             
  PROPIETATS Reducció de soroll d'impacte i vibracions 
Propietats d'aïllament tèrmic i de barrera antihumitat 
Alta durabilitat i resistència a llarg termini 
Alt rendiment amb gruix reduït 
Reducció de soroll d'impacte i 
Propietats d'aïllament tèrmic 
Alta durabilitat i resistència a llarg termini 
Alt rendiment amb gruix reduït 
Reducció de soroll d'impacte i 
Propietats d'aïllament tèrmic 
Alta durabilitat i resistència a llarg termini 
Alt rendiment amb gruix reduït 
Reducció de soroll d'impacte i 
Propietats d'aïllament tèrmic 
Alta durabilitat i resistència a llarg termini 
Alt rendiment amb gruix reduït


 
     
     
             
  APLICACIONS VIST UN PRODUCTE FLEXIBLE I D'ALTA compressibilitat AMB MOLT BONA RECUPERACIÓ. MOLT BON AÏLLANT TÈRMIC I ACÚSTIC. IDONEO PER SUB BASE DE PAVIMENTS LLEUGERS I PARQUETS DE FUSTA. JUNTES DE DILATACIÓ. 

 
     
     
     
     
             
  PRESENTACIÓ AMPLE STANDART 1, - Mt. Gruixos de 2, - a 8, - mm  
  ROTLLOS LLARGS VARIABLES SEGONS GRUIX:   TOLERÀNCIA GRUIX = +/- 0,30 mm   
             
             
    Norma Europea EN 13170        

CENTRAL I OFICINES

La Sureda Cork
C. Itàlia 11 - C. Grècia 23
Polígon Industrial Recinte Firal
17600 FIGUERES (GIRONA)
Telèfon: (+34) 607 540 765
Contacta
lasureda@discorgrup.com
Consultes per WhatsApp: (+34) 627 300 634

ON ESTEM

mapa google
mapa google

PRODUCTES SURO

 • Suro Ecològic aïllament Termo Acústic
 • Suro Antivibratori
 • Juntes Dilatació Suro per Construcció
 • Parquet de suro. Suro Decoratiu mural
 • Rotllos i Planxes de suro Industrial
 • Suro sub Bases Parquet i Paviments
 • Rotllos i Planxes Suro - Cautxú
 • Pissarres de suro. Memos plaques suro Adhesives
 • Taps suro. Granulat suro. Boles suro
 • Estalvis suro – Posavasos suro – Tacs suro per Ioga