Búsqueda avançada

Rotlles suro D-200. Aplicacions industrials

Amb densitat apropiada per absorció de sons i vibracions.

rollos corcho industrial d200

Resultant un producte vegetal i ecològic flexible i d'alta compressibilitat amb molt bona recuperació. Molt bon aïllant tèrmic i acústic. Idoni com a suplements interiors de portes i plafons. Producte neutralitzador d'electricitat estàtica. És un producte tècnic i econòmic a causa de l'aprofitament de granulats diversos, no està polit ni te una aparença regular, adequat per instal·lat ocult o quan no es té en compte la seva estètica.

L'ample estàndard és de 1 m. gruixos de 2 a 8 mm.

Llargades variables segons el gruix:

 • 30 m de 2, - mm. 
 • 25 m de 3, - 4, - 5, - i 7, - mm.  
 • 27 m de 6, - mm.  
 • 20 m de 8, - mm. 

Cork Rollbric mini rotlles

Producte constituït per granulat depurat de suro natural que s'aglomera amb aglutinants. La seva fabricació és en blocs compactes i posteriorment es lamina en planxa contínua.

rollos corcho cork rollbric
Bobines en continu de 8 m de llarg.

Habitualment té acabat natural.

Aïllament tèrmic i antihumitat en interiors, amb presentació estètica decorativa agradable.

Propietats acústiques de correcció. També és usat per a treballs manuals de tota mena.

La fabricació bàsica és el model Europa en el seu color natural.

modelo rollbric
Dimensions: 8 x 0,50 m = 4 m2

Acabat laminat de màquina.

Gruix standart = 2, - mm

Gruix especial = 4, -mm

Tenim fitxa tècnica disponible sota consulta.

Morters amb granulat de suro

Aïllament del terra d'una casa

Aquesta és una aplicació de el granulat de suro, l'artesà Albert Mallol explica la seva experiència treballant amb materials de bioconstrucció i suro.

Gruix de la capa de formigó de suro: 10 cm.

Proporcions: 3 volums de granulat del gros, de 0 a 9 mm aproximadament i una de calç hidràulica NHL 5.

A sota hi vaig posar una malla de plàstic de les que es fan servir per remolinar perquè no en vaig poder trobar de fibres vegetals (cànem, sisal, etc.) que pensava, i penso, que és el més adequat.

Ho he provat també amb morter M10, amb calç o sense  en la formulació, i també amb calç NHL 3,5 força grassa. Aquesta darrera, de la marca SOCLI, va de primera.

Quan he treballat amb morter M10 la proporció aproximada ha estat 1,25 volums de morter x 3 volums de granulat de suro (natural o expandit).

En aquest darrer cas s'asseca més de pressa, però amb calç la massa és una mica més càlida.

bioconstruccion mortero granulado corcho

Imatge anterior. Aïllament d'una caixa d'escala amb estructura de fusta i planxes OSB3 hidròfugues. El gruix de la capa de suro és de 8 cm, excepte en els llocs on hi ha els llistons de l'estructura que és una mica menys.

Cal tenir present que les planxes OSB3 no tinguin formaldehids.

En aquesta ocasió la pintura i el remolinat era de molt mal treure, per la duresa (formigó pur) i pintura de carreteres. Vaig optar per utilitzar calç NHL 3,5, de Socli, la grisa, que és molt enganxosa. Ara estic observant com es comporta. La millora tèrmica ha estat espectacular. El lloc era un frigorífic.

granulado corcho artesano construccion

Posagots i salvamantells de suro

Quantitat mínima a subministrar 100 unitats por mida fins a 125 mm i 50 unitats por mida la resta de mides mes grans.

posavasos corchosalvamanteles corcho

El diàmetre màxim que podem fabricar es de 300 mm.

Triturat de suro de bosc natural verge

Triturat de suro de bosc natural verge

Procedent de zones de recuperació de la foresta. Aquest granulat és un producte totalment natural, vegetal i ecològic. Resultant un perfecte Aïllant tèrmic i també acústic.

Utilització

En indústria, per a aïllament tèrmic de dipòsits i termos d'aigua calenta. Aïllament energies renovables.

Agropecuària

En construcció és ideal per a recobriments, farcits aïllants i per barrejar amb morters aïllants que interessa alleugerir de pes.

Morters aïllants

Proporcions en volum, segons informes dels aplicadors per Morters aïllants a la calç.

3 parts de triturat de suro natural

1 part de calç hidràulica NHL5.

Diluir amb 0,80 parts d'aigua respecte a la quantitat de calç.

Es confeccionen altres Morters amb ciment i àrid de sorra. En aquest cas la proporció de granulat de suro és a partir d'25% de l'volum.

El conglomerant natural (fonamentalment calç aèria, calç hidràulica natural o ciment natural) aporta també més capacitat de deformació a l'morter / formigó que el conglomerant de ciment pòrtland. Per la seva banda, el ciment pòrtland aporta més resistència. És fonamental l'equilibri entre els diferents conglomerants per aconseguir la resistència i capacitat de deformació requerides, per mitjà d'una adequada dosificació.

Es subministra en 3 calibres.

Granulat fi (1) D.95 de 0,5 a 2 mm

Densitat aproximada 95 kg/m³. Envasat en big-bags de 1500 litres i en sacs de capacitat variable.

Utilitats diverses en indústria, construcció, esport i agropecuària.

granulado corcho 1

Granulat petit (2) D.120 de 2 a 5 mm

granulado corcho 2

Densitat aproximada 120 kg/m³. Envasat en big-bags de 1500 litres i en sacs de capacitat variable.

Granulat mig (3) D.120 de 2 a 9 mm.

granulado corcho 3

Densitat aproximada 120 kg/m³. Envasat en big-bags de 1500 litres i en sacs de capacitat variable. 

Granulat gran (4) D.120 de 5 a 25 mm.

granulado corcho 4

Densitat aproximada 120 kg/m³. Envasat en big-bags de 1500 litres i en sacs de capacitat variable. 

Granulat de suro D.185 Natura Fi Green

Granulat fi en calibre de 0,5 a 1,9 mm.

Densitat aproximada 185 kg / m³. Envasat en sacs de 30 kg aproximadament.

Adequat per a la instal·lació de gespa en camps de pràctica d'esport com el fútbol, rugby, hockey, cricket o golf.

Utilitzable en com a base amortidora sota la gespa artificial i omplir espais en el fons del filat.

granulado corcho 5 granulado corcho 6
Aquesta utilització compleix amb tots los estàndards de qualitat de la FIFA, una perfecta interacció entre jugador i superfície, i entre pilota i superfície.El suro té una gran capacitat d’absorció i amortiment d’impactes. Així com d’absorbir i minimitzar qualsevol turbulència.

El suro és l'element que menys temperatura indueix a la moqueta. Amb la seva aportació s’aconsegueix un resultat d’us esportiu més semblant a la gespa natural.
Provinent directament d’elements naturals del món vegetal. És 100% biodegradable, altament reciclable i no tòxic.

cesped corcho

CENTRAL I OFICINES

La Sureda Cork
C. Itàlia 11 - C. Grècia 23
Polígon Industrial Recinte Firal
17600 FIGUERES (GIRONA)
Telèfon: (+34) 607 540 765
Contacte i consultes
lasureda@discorgrup.com
Consultes per WhatsApp: (+34) 627 300 634

ON ESTEM

mapa google
mapa google

PRODUCTES SURO

 • Suro Ecològic aïllament Termo Acústic
 • Suro Antivibratori
 • Juntes Dilatació Suro per Construcció
 • Parquet de suro. Suro Decoratiu mural
 • Rotllos i Planxes de suro Industrial
 • Suro sub Bases Parquet i Paviments
 • Rotllos i Planxes Suro - Cautxú
 • Pissarres de suro. Memos plaques suro Adhesives
 • Taps suro. Granulat suro. Boles suro
 • Estalvis suro – Posavasos suro – Tacs suro per Ioga