Búsqueda avançada

Morters amb granulat de suro

Aïllament del terra d'una casa

Aquesta és una aplicació de el granulat de suro, l'artesà Albert Mallol explica la seva experiència treballant amb materials de bioconstrucció i suro.

Gruix de la capa de formigó de suro: 10 cm.

Proporcions: 3 volums de granulat del gros, de 0 a 9 mm aproximadament i una de calç hidràulica NHL 5.

A sota hi vaig posar una malla de plàstic de les que es fan servir per remolinar perquè no en vaig poder trobar de fibres vegetals (cànem, sisal, etc.) que pensava, i penso, que és el més adequat.

Ho he provat també amb morter M10, amb calç o sense  en la formulació, i també amb calç NHL 3,5 força grassa. Aquesta darrera, de la marca SOCLI, va de primera.

Quan he treballat amb morter M10 la proporció aproximada ha estat 1,25 volums de morter x 3 volums de granulat de suro (natural o expandit).

En aquest darrer cas s'asseca més de pressa, però amb calç la massa és una mica més càlida.

bioconstruccion mortero granulado corcho

Imatge anterior. Aïllament d'una caixa d'escala amb estructura de fusta i planxes OSB3 hidròfugues. El gruix de la capa de suro és de 8 cm, excepte en els llocs on hi ha els llistons de l'estructura que és una mica menys.

Cal tenir present que les planxes OSB3 no tinguin formaldehids.

En aquesta ocasió la pintura i el remolinat era de molt mal treure, per la duresa (formigó pur) i pintura de carreteres. Vaig optar per utilitzar calç NHL 3,5, de Socli, la grisa, que és molt enganxosa. Ara estic observant com es comporta. La millora tèrmica ha estat espectacular. El lloc era un frigorífic.

granulado corcho artesano construccion

Ampliació d'un lavabo

En aquesta ocasió vaig trencar la paret que separava l'antic lavabo amb l'armari empotrat de l'habitació del costat. Vaig fer una estructura de fusta amb llistons de 60x40. A la banda de l'habitació l'acabat és amb fusta encadellada. A la banda del lavabo és una paret de granulat de suro remolinada i amb un acabat de suro projectat Paymo.

Per evitar que la barreja humida de suro i calç toques l'encadellat de fusta de l'habitació del costat vaig posar una planxa de suro de 3 cm contra les làmines. L'amplada de l'estructura era de 6 cm, per tant, en van quedar 3 pel cantó del lavabo.

apliacion bano bioconstruccion corchoAquestes imatges corresponen a una altre part de l'aïllament del terra del baix de la casa, concretament de la part de la cuina i del passadís que permet accedir al WC, a l'escala del pis i a una cava.


Vaig arrencar tot l'antic terra, mosaics i capa de morter, i també vaig treure la petita capa de sorra que estava en contacte amb el forjat. Entre 10 i 12 cm de gruix, aprox.

Tot el baix, on hi ha cuina, sala d'estar, entrada, WC i passadís té aprox. cap a 50 metres quadrats.

Vaig instal·lar uns regles de 3 metres a nivell i anava omplint l'espai del mig.

Les barreges les feia a mà, tot i tenir formigonera. Trobava que me quedaba més ben barrejat i anava ben ràpid tot i treballar sol.


Molt còmode ha estat fer aquest treball ja que el suro no pesa gaire, i la seva col·locació és pas pesada. Anava compactant amb un regle i/o passejant-m'hi abans de fer el toc final amb un regle tot picant sobre les guies.


corcho bioconstruccion
Posar el terra ha estat més treballós que quan el terra és ben llis, però el que a mi m'interessa és el resultat final i la senzillesa. No vaig voler fer servir capa autonivellant encara que fos de 2 mm. El terra era ben pla i ja acceptava la murga d'algun gra que es podés desprendre. La tècnica utilitzada per la col·locació del gres va ser el doble encolat.

resultado corcho granulado

CENTRAL I OFICINES

La Sureda Cork
C. Itàlia 11 - C. Grècia 23
Polígon Industrial Recinte Firal
17600 FIGUERES (GIRONA)
Telèfon: (+34) 607 540 765
Contacte i consultes
lasureda@discorgrup.com
Consultes per WhatsApp: (+34) 627 300 634

ON ESTEM

mapa google
mapa google

PRODUCTES SURO

  • Suro Ecològic aïllament Termo Acústic
  • Suro Antivibratori
  • Juntes Dilatació Suro per Construcció
  • Parquet de suro. Suro Decoratiu mural
  • Rotllos i Planxes de suro Industrial
  • Suro sub Bases Parquet i Paviments
  • Rotllos i Planxes Suro - Cautxú
  • Pissarres de suro. Memos plaques suro Adhesives
  • Taps suro. Granulat suro. Boles suro
  • Estalvis suro – Posavasos suro – Tacs suro per Ioga